Whopper Sacrifice

באיחור נורא, ורק במשפט: להקריב מישהו בפייסבוק תמורת אוכל זה רעיון גאוני – אני לא מבין איך פייסבוק סגרו את הפרוייקט הזה במקום לעודד אותו ולנצל אותו כדי לצמצם את כמות הספאם ברשת שלהם.