אינטרו
ק.

פעם מישהו כתב באיזה אינטרדאקשן כזה,
"קבלו אותי במחיאות כפיים, Bitches!"
לעגתי לו.

ק./ - אני צריכה ממשק סינפסה-מקלדת, בשביל להיות מסוגלת להעביר את כל מה שרץ פה. אבל אין לי עדיין
אהם,נו, אני יכולה לנסות.
האכזריות מכה שוב בקור הלילה.

06.12.02
20:30
טיול לקיבוץ

בקצה היישוב, יש חלקה קטנה של אדמה רוגבת שמחכה לבעלים שיגאלוה.
פסעתי לי שם, ברגלי עטויות הגרבים המסונדלות, ושוחחתי עם הרגבים ושכניהם הרוחשים.
מצב רוח הוגה, שלא לומר מתרשם היה לי, ובכך רק סייעתי לשכני לרגע, שחלקו עמי רשמים שנאספו במשך ימים ללא סנדלים לספר להם איך צמחו הסברסים בשביל הסמוך.

סרפד קטן ליד רגל שמאל פנה אלי בדברים תחילה, והשמש כבר עשתה מחצית דרכה כלפי תרני המחטים שבאופק.
את הים לא בטוח אם אפשר היה לראות, כי אם איזה משטח דמוי מראה אפרפר שכאילו משך ידיו מכל התמונה וניער עצמו מאחריות.

"…את הפואמה לא גמרתי"…

כעיירת רפאים דמה היישוב באותו אחר צהריים ערבובי, והבשורה בפי צללי הרפא הייתה ברורה - "אין לכם מה לחפש פה".

במשך שעות מספר , לנתי את שנת אחר הצהריים שלי בלא מפרע, ממש באמצע-אמצעיתו, בטבורו של היישוב במקום שפעם היה עורק חיים.

הדשא של חדר האוכל.

ערימה משתפלת בענווה של כרי משחק בזה על זה, עבור ילדי חברים שכבר מזמן אינם באים.


(הסוף.)