אודות
אוריאל

I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.

26.04.03
02:19
שבט אותי

שבט אותי
לאלף אניהים שונים.
יגדלו כל אחד בתנאים סביבתיים שונים -
בחן אותם אם תרצה,
בצע בהם כרצונך,
השלך עליהם כל מאוויך, תאוותיך
דברים שרצית ולא עשית
השל מעצמך! שכח מעצמך!
כאילו היו שלך.
חוש בנוח כשאתה בתוכם, כאילו היית בביתך.

הנח לי
לשבת
ספק מכחיש קשר דם
ספק מפנים שהוא המשבט
המשובט
גם יחד.

(הסוף.)