רוית
רוית

בין תל אביב לאצבע הגליל, עוד לא החלטתי איפה אני יותר בבית.

11.05.03
22:23
ללא 2#

אתה צץ ונעלם. לא נשאר לשיחה.
מטריד משהו...
מעורר געגוע.
מעורר שאלות.
מרדים את יכולת הניסוח
מאלחש את היצר
מרדד את התוכן
אם היה כזה אי פעם
מורח
מורח
תחליף אות אחת והמילה מתחדדת
ננעצת
תובעת
אבל לא
הכל כתיקונו
ואתה לא נשאר, הולך לעשות אהבה.

(הסוף.)