אודות
אוריאל

I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.

(הסוף.)