02.05.05
00:21
הטהרות


אני רוצה לעמוד מולך, ושתראה לפניך
אני אישה
יפה ונחשקת
שכבר לא מפחדת ללכת לישון
ואתה תצטער

על פסי הרכבת אני אערום אותך
ואפשיט לך אלף חיוכים
איני דומעת עוד על סלעים ואבנים
איני דומעת עוד על אבנים

-
אם יורשה לי לומר דבר מה
אני רוצה לשתוק
ולשתוק ולשתוק ולשתוק
והאדמה תחליד והשמיים יתפוררו
ואני אחזיק חזקחזק את פעימות הלב שלי
ואשתוק

אני קדושה כמו המים והלובן
ואנוכית כמו הקשת הבוערת
מעל כל הרחובות שמתנצחים בינהם
רק אני מרחפת
-

על אופניים לא ידעתי לרכב מעולם
(ובי נשבעתי שזו הפעם האחרונה שאני מתרסקת על האספלט המצווח.)

(הסוף.)