Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

21.06.05
23:38
ירח מלא

כל מי שאי פעם סיפר לכם מדוע העלים והפרחים שגדלים על צמרות העצים נופלים, מתרסקים אל הרצפה (ובעיקר בלילות של שמיים מעוננים-חלקית וירח מלא) והזכיר באחד ממשפטיו, איזה ביטוי מפוקפק כמו "כוח הכבידה" לבטח שיקר. העצים לא היו דואגים לרסק את פרחיהם אל הרצפה, אם לא היו רוצים בכך, והרי, עובדה שהעץ עדיין עומד, וענפיו עדיין זקופים, למרות הכבידה הזו. (אין זה קורה דווקא בלילות ירח מלא, אלא שכאשר הירח הירח מלא, רבים הזוגות האוהבים היוצאים להסתכל על הירח, מחובקים, וכשהירח מביט, מחייך אל העץ, אין העץ יכול לעשות דבר, מלבד להביט בו בחזרה, ולבכות)

(הסוף.)