Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

08.07.05
16:45
Love To Love You
אוהב לשמוע את גופינו מתחככים זה בזה, להריח אותך ואת הזיעה שלנו. אוהב להיכנס למיטה ולהוריד את השעון מהיד, להיכנס לזמן שלנו, שבו אין מחר, או אתמול. אוהב להסתכל עלינו מחבוקים דרך המראה מלאת האדים לאחר מקלחת, אוהב לשמוע אותך צורחת, גונחת, מתחננת לעוד, לראות אותך מחייכת, להרגיש אותך שורטת בבשרי, בבשרינו. אוהב להפשיט אותך ולעבור על כל קימור וכל בליטה בגופך,לטעום, להריח, ללטף ולעשות לך נעים בגב. לראות אותך מזיזה את הרגל בקצב המוסיקה, ומניעה את ראשך קדימה-אחורה. אוהב להסתכל עלייך ישנה, רגועה, מחייכת, ולהקשיב לנשימותייך. אוהב לחבק אותך ולשמוע אותך לוחשת "אני אוהבת אותך."
(הסוף.)