12.07.05
10:36
מישהי שאני מכיר
כשאני יכולה להאנס בכל מקום שאני הולכת אליו, למה שפיגועים ידאיגו אותי?
(הסוף.)