03.08.05
09:45
נקיון
יחף בשדה קוצים
הכל מתנקז מלמטה
הכל נעצם למעלה
וחזרה
(הסוף.)