05.08.05
21:50
I need some meaning I can memorize
 
"כל מי שתאהב אותך, תקפוץ עליך ותכרוך את רגליה סביבך ברגע שתחבק אותה."
 - לא, יש כאלו שפשוט לא אוהבות כשהרגליים שלהן לא על האדמה.
 
 
קרני האור העושות דרכן מחריצי התריסים, מנקדות לי את הגב
ותולשות שיבולים ממגרשים ריקים.
 
אם יש שתיקה, הזוהר שלה נושר
ומתפורר לאורך שבילי עמק הירדן
    ומי שבאמת מביט,
    רואה שהשבילים כולם
    זולגים אל הכנרת.
 
 
האישונים מגששים בחושך
מתקשים למצוא במה להאחז,
והריסים סוככים עליהם
ומדליקים את השמש.
 

 
(הסוף.)