25.10.05
21:54
סובייקטיבי

אני
לא מבין
אותי
לפעמים
אולי
אם מישהו אחר
היה במקומי
היה עושה אחרת
כמוני
אולי אותו הייתי מבין
אבל
לא אותי

(הסוף.)