25.10.05
22:09
תיאור
איך מתארים
שבשבת
בצורת תרנגול
על גג כיפה
בצבע ירוק
על רקע שמיים מעוננים
של אחר צהריים סתווי בלונדון?
(הסוף.)