Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

03.11.05
15:43
אהבה דיגיטלית


בחדר השינה שלהם תלויות שתי תמונות שצולמו ברגע אחד. אפשר לראות שהוא החזיק את המצלמה

הדיגיטלית בידו וצילם את שניהם, והיא נשקה לו. בתמונה השנייה אפשר לשמוע את מילות האהבה שלחש

לה.

(הסוף.)