Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

06.04.06
14:45
הדרך והסגולה

"לפיכך : החכם
מעמיד עצמו מאחור
ומוצא עצמו לפנים"


בכריכתו האחורית של ספר המדיטציה הישן שפתח במילים "אין מדיטציה בכוונת תחילה" נכתב גם כי "השמיים והארץ קיימים ועומדים משום שאין הם חיים מכוח עצמם; לכן הם מסוגלים להאריך חיים". עוד באותו הספר מצאתי סימנייה בצורת כרטיס אוטובוס שהפך מזמן צהבהבו, ואת הערותיו של אדם שנדמה שיצא מדעתו : בכל עמוד ישנו ציור ובו הוא מנסה להעלים את האופק.

(הסוף.)