Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

09.05.06
18:17
עוד קצת תהיות מיסטיות

כולם רוצים להיות שניים שרוצים להיות אחד.
אין שאיפה גדולה יותר שלנו מאשר להיות שניים שיהיו אחד  :
כולנו רוצים להיות בשניים , כמה טוב להיות שניים, כמה נהדר להיות בשניים,
אך בעצם כל מהות ה"שניים" היא להיות בחזרה אחד.

כאשר אדם כובש את האוורסט- הוא מגדיר מראש אותו ואת האוורסט כשניים,
כשכל מטרת כיבושו הוא להפך מחדש אחד איתו.

אותו הדבר עם בני האדם : כאשר הם מתקרבים זה אל זה בזוגות,
כל אחד מבני הזוג- הוא אחד, אך כל מטרת זוג זה הוא להיות אחד.


 

(הסוף.)