10.01.07
00:59
It won't be like this forever

המלים מתגלגלות ממני והלאה
אני רק רוצה להשיל מעצמי את כל האבק שהצטבר. הנשל שלי הדוק
מתחת לכל הלחישות אני שומעת קצת דם


כאן יהיה המקום להגיד שכל מה שאני רוצה זה קצת שקט
אבל זה לא נכון. השקט הזה חורך את המחשבות שלי
אני כבר לא יכולה לחשוב. אני לא מצליחה לישון עם כל השקט הזה
שחורך לי את המחשבות

.

[האמת שזה שקר. המלים שלי לא יודעות להתגלגל]


28/11/06

* החלטה לשנה החדשה:
לחייך יותר. לבכות פחות.

(הסוף.)