27.08.07
13:39
But now you're here


אל תשגה במנגינות של חורף
קיץ עכשיו ואנחנו מזיעים.


כדרך כל הלילות, הלילה היה חשוך
העשן שלנו התפוגג לאיטו במורדות ההר
והיינו לנקודות האור היחידות באזור.


אני זוכרת. זה פשוט
מלים מרחפות מעל הקרקע
שפתיים נפגשות לרגע
והמבט הכהה שלך,
זה פשוט.


(הסוף.)