30.03.08
01:11
Pages


אני שחלמתי, למרות שידעתי שאסור
ראיתי סדינים לבנים מכסים את הדשא
וידעתי.

תמונות שרופות וגלויות פרושות על השולחן.
הרוח שנכנסת דרך החלון מצהיבה אותן יותר
עם כל משב שעובר,
גלויה בציר אלפיים וארבע נופלת על הרצפה
אני מתחילה להזכר.

תהיה לי לשלטי אזהרה לבורות הנפערים
לפני הצעד הבא
תהיה לי,
בבקשה

(הסוף.)