06.01.09
14:15
מרפסת

 

תני לי ליפול
בשלווה
לעירסול דומם
של ימים ישנים
חדשים.


אל תתני לי להתמסר
אל אי הוודאות התמידית
שעומדת על סף הדלת
ממתינה.

 


 תני לי ליפול
לשקט
שיבוא עלינו לטובה,
רק שיבוא.

 

(הסוף.)