אודות דרור
דרור

אני ~פשוט~ מלך. ~ ~

04.12.02
16:56
טיבוע צפרים
 

טיבוע צפרים

עבודה משותפת לי ולא. א. שושן - האיש והמילון. לרוית.

(הסוף.)